-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Uvodnik
Jezik in slovstvo
Kazalo letnika
 
Zadnja verzija


 -UrednistvoSpostovana bralka, cenjeni bralec! - Nasa skupna revija Jezik in slovstvo se v novi letnik podaja v sodobnejsi preobleki, in upamo, da vas bo ta ne samo presenetila, temvec tudi razveselila, da vam bo vsec in da jo boste sprejeli za svojo, tako kot ste sprejemali dosedanjo. Kot ze ob prvi spremembi zunanje oblike Jezika in slovstva v zacetku sedemdesetih let je odlocitev tudi tokrat spodbudil obcutek, da je likovna oprema revije v danasnjem casu presezena in danasnjemu okusu neustrezna. Nova oprema pa ne napoveduje obcutnejsih sprememb v uredniski politiki. Ta bo tudi v prihodnje izhajala iz se zmeraj povsem sprejemljive zasnove, opisane v prvi stevilki Jezika in slovstva leta 1955. Vztrajanje pri njej pa seveda ne pomeni, da ne bi zeleli nicesar spremeniti ali dopolniti. Revijo bi radi po eni strani ohranili na visoki (tudi teoretski) ravni in uveljavljali ter spodbujali izvirno znanstveno in strokovno razmisljanje; po drugi strani pa se jasno zavedamo, da jo je treba tudi cim bolj aktualizirati, tj. priblizati radovednosti, potrebam in pricakovanjem bralstva in se odzivati tudi na zahteve casa in dogajanja. Menimo, da bi k temu gotovo lahko pripomogel tudi cim sirsi krog sodelavcev revije, zato toplo vabimo, da se dosedanjim pridruzijo se vsi tisti, ki cutijo, da bi s svojim nakopicenim strokovnim znanjem, svojimi pogledi, z uspesnimi metodicnimi, organizacijskimi in drugimi skusnjami, s porocili o kakem strokovnem ali stanovskem pojavu ali dogodku, ki bi bil lahko zanimiv tudi za kolege, z odmevom na prebrano knjigo ali clanek, pa tudi zgolj s kakim vprasanjem, pobudo ali opozorilom revijo lahko vsebinsko obogatili in pozivili. Za sodelovanje se torej priporocamo in se tistim, ki se bodo vabilu odzvali, ze vnaprej zahvaljujemo.

 BBert grafika