-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Jubileji
Jezik in slovstvo
Kazalo letnika
 
Zadnja verzija


 -France Zagar
Pedagoska fakulteta v LjubljaniSestdeset plodnih let Berte Golob - Ali je Berta Golob bolj uciteljica slovenskega jezika ali pisateljica? Ce jo boste vprasali, kaj misli o tem ali onem dogajanju v slovenisticni znanosti, vam utegne odgovoriti, da ne spada na slovenisticni Olimp in da se ne istoveti kar povprek s stalisci nasih vodilnih jezikoslovcev ali literarnih znanstvenikov. Ce skusa radoveden novinar od nje izvabiti izjavo, kaj misli o tem ali onem nacinu pisanja, mu mirne duse odgovori, da se ne steje za pravo pisateljico in da se s tem ukvarja kar tako, ljubiteljsko.

Svoje delovne izkusnje si je nabirala na precej razlicnih sluzbenih mestih: bila je profesorica slovenskega jezika na Osnovni soli v Preddvoru (tam je imela opravka tudi z vedenjsko in osebnostno moteno mladino), honorarno je predavala kulturo ustnega in pisnega izrazanja (KUPI) na Pedagoski akademiji v Ljubljani, vec let je bila lektorica na Radiu Ljubljana, nazadnje pa pedagoska svetovalka Zavoda za solstvo --- enota Kranj. Svoje delo je zmeraj opravljala lahkotno, sprosceno, pa vendar poglobljeno in predano. Ljudje dostikrat razmisljamo o svoji preteklosti v smislu znanega aforizma: Vemo, kaj smo, ne vemo pa, kaj bi lahko bili. Za veliko ljudi je to zavito v temo. Za Berto Golob pa je jasno, da bi po svojem interesu in nadarjenosti morala biti uciteljica didaktike slovenskega jezika in knjizevnosti. Za to mesto ni bila izbrana, ker zaradi idejne drugacnosti nekaterim ni bila vsec. No, skode ni pretrpela nasa jubilantka, saj ji nepriznavanje njene sposobnosti ni vzelo veselja do dela, ampak bolj slovenisticna znanost, ki ima zaradi ravnanja v njenem in podobnih primerih svojo didaktiko preslabo razvito.

Ce Berti Golob ni bila omogocena univerzitetna kariera, pa ji je ostala odprta pot, da se je uveljavila kot pisateljica. Njene leposlovne knjige so Sovrazim vas, Drobne zgodbe, Skrinja iz babicine bale, Solske razglednice.

Portreti mladinskih pisateljev in intervjuji s pisatelji so zbrani v knjigah Znani obrazi in Srce ustvarja, roka pise. Cedalje obseznejsa pa je bera njenih poljudnih jezikoslovnih del: Zive besede (zanje je dobila Levstikovo nagrado), Sporocanje v Pticjem logu, Igrarije --- besedne carovnije, Jezikovni vozli, Dezela Slovnicarija. Pred nekaj leti sva skupaj sestavljala osnutke za televizijske oddaje Zdaj pa po slovensko. V zadnjem casu pa skupaj z Igorjem Saksido in se nekaterimi drugimi sestavlja nova berila za nizje razrede osnovne sole. Izsli sta ze Hisa, hiska, hiskica, berilo za drugi razred, Babica, ti lovis, berilo za tretji razred, v delu pa je Vsemirje --- vserimje, berilo za cetrti razred. Tezko bi bilo poglobljeno ovrednotiti toliko lepih knjig. Kaj naj recemo kar na pocez? Kjer nastaja modernisticna ali postmodernisticna proza ali kjer se kujejo tezke definicije, tam Berte Golob ni. Ce pa je treba opogumiti otroka v stiski ali zahtevno ucno snov povedati s preprosto besedo, je to skoraj gotovo mogoce narediti z odlomkom iz njenih knjig.

Med letoma 1973 in 1979 je bila Berta Golob urednica didaktike slovenskega jezika in knjizevnosti v Jeziku in slovstvu. V nas list je napisala veliko zanimivih prispevkov iz svojih pedagoskih izkusenj: Interpretacija poezije, To in ono o obveznem ctivu, Dijaske interpretacije, Solske naloge in poprave, Pisno sporocanje, Nareki itd. Ob njenem zivljenjskem jubileju ji voscimo se veliko plodnih let in jo obenem (ceprav morda to ni cisto spodobno) vabimo, da spet kdaj popise kako spoznanje iz svojih bogatih izkusenj za nas casopis.

 BBert grafika