-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
In memoriam
Jezik in slovstvo
Kazalo letnika
 
Zadnja verzija


 -Pavle Merku
TrstAngelo Cracina
(16. 4. 1909 - 20. 9. 1992)
 - Rodil s je 16. aprila 1909 v furlanskem Rascaku (Raschiacco) pri Campeju (Campeglio) v fojdenski obcini, tik ob jezikovni meji; mati je bila Furlanka, oce pa je bil doma iz karnajskih Brezij (Montemaggiore di Taipana). Poleg furlanscine in italijanscine je obvladal slovenski karnajski govor in mi je skozi dolga leta nenehno posredoval besedni zaklad, frazeologijo, pregovore in ljudske pesmi, ki jih je imel od stare matere Brescice. Poslusati ucenega duhovnika, ki mu je slovenscina pela z muzikalnim nabojem domacega narecja in z nedotaknjenim smislom za jezikovno pristnost, je bilo zame enkraten uzitek. To se je dogajalo le tedaj, ko mi je govoril o casih, ki jih je kot otrok prezivel pri babici v Brezjah. Kot zaveden Beneski Slovenec, ki je rastel v videnskem semeniscu pod mentorstvom Ivana Trinka (1921-1933), kot dusni pastir v Podutani (S. Leonardo; 1939-1966), in ki je zastavil vse zivljenjske sile za krscansko in kulturno vzgojo slovenskih Nadizevcev, si je sicer vedno prizadeval govoriti in pisati v knjizni slovenscini. Ucil se je je, kolikor se je je mogel uciti, v videnskem semeniscu: semenisca so bila namrec za fasizma edine sole v italijanskem kraljestvu, kjer si se lahko ucil slovenscine.

Pri opravljanju dusnopastirske sluzbe je bil vesten zagovornik clovekovih pravic in krscanskih vrednot ter je v skladu s hudimi casi vedno zagovarjal tudi slovenscino v cerkvi in v javnosti. Zato je nujno prisel navzkriz z nacionalisti, ki so dokazovali italijanski znacaj Nadiskih dolin. Pogumno se je postavljal po robu krivicam in napadom, dobil je celo pravdo proti dnevnikoma Il Corriere della sera iz Milana in Il Messaggero veneto iz Vidna, ki sta mu ob koncu vecletne gonje s strani tiska ocitala izdajstvo in titovstvo (1952). V teh letih je vzorno uredil podutanski zupnijski arhiv in resil stevilne rokopisne slovenske, deloma narecne pridige, katekizme in dokumente. V stevilnih priloznostnih objavah, ki jih je sam dal tiskati ob novih masah in jubilejih, je posvetil veliko pozornost domacemu izrocilu in preteklosti, pisal o pomembnih Nadizevcih, zapisoval priimke in hisna imena, pregovore, ljudske motive in vrsto zanimivosti ter poveliceval slovenscino ter slovenskost Benecije. Redno je s podobnimi prispevki sodeloval tudi pri furlanskih publikacijah.

S Cuffolom in drugimi sobrati si je vedno prizadeval opozarjati cerkveno oblast na potrebe in pravice slovenskih vernikov ter na krivice, ki so prizadejale benesko obcestvo. Ko je bil l. 1966 »promoviran« v monsinjorja in dekana (arciprete) ter premescen v Buio, pomembno in bogato furlansko sredisce, severno od Vidna, je vodil obsiren dekanat in stevilcno mocno zupnijo z enako gorecnostjo, ne da bi se odpovedal skrbi za beneske brate. Tedaj se je vpisal na teologijo, nekaj let opravljal izpite najprej v Padovi, pozneje v Rimu, in tu je na Lateranski univerzi l. 1974 promoviral z doktoratom iz pastoralne teologije z disertacijo Gli slavi della Val Natisone. Religiosita e problemi pastorali (Slovenci v Nadiski dolini. Vernost in pastoralni problemi). To delo je izslo v nekoliko razsirjeni obliki in s sirsim naslovom l. 1978 pri videnskem zalozniku Del Biancu. Knjiga je hkrati zajetna zbirka nadiskega verskega izrocila in zgodovinskih dokumentov.

Po upokojitvi je postal kanonik cedajskega stolnega kapitlja in se je preselil prav v Cedad. Tu je bil blizu rojstnemu kraju, spet je navezal stike z rodno zemljo in je rad obiskoval brata v Campeju, saj kljub ucenosti ni nikoli pozabil na zvestobo zemlji, temvec je ohranjal smisel za dobrine, ki mu jih je ta zemlja dajala. V Cedadu je posvetil novo pozornost stolnemu arhivu in v njem odkril Starogorski rokopis, ki ga je najprej objavil v Koledarju GMD 1974 in za tem se v brosuri Antiche preghiere popolari slovene del Santuario di Castelmonte (Stare slovenske ljudske molitve pri starogorskem samostanu). S tem odkritjem si je zasluzil trajen spomin v zgodovini slovenskega pismenstva, kakor si je bil pridobil zasluge za slovensko narodopisje predvsem z objavo Devetice bozicne v podutanski fari.

Kremenit clovek z mocno voljo, bogatimi kulturnimi zanimanji in izkustvi, je bil hkrati priljubljen dusni pastir, pozoren na vsakovrstne potrebe ozjega cerkvenega obcestva in sirse druzbe. Ko se je kak slovenski, a tudi furlanski ali italijanski kulturnik obrnil k njemu, mu je rad razkazoval svoj arhiv in mu pomagal, kolikor mu je cas dopuscal, pri raziskovanju in delu.

O njem so pisali:

P. Merku, Knjiga v lepi slovenscini (recenzija Devetice bozicne v podutanski fari), Zaliv 24-25, Trst 1967.

P. Merku, Ravanca, 22. februarja 1973, v Beneskem dnevniku, Pajcevina in kruh ZTT, Trst 1987, str. 43.

R. K., geslo CRACINA (KRACINA) Angel Peter, v SPBL I, 202.

Ziva Gruden, Angelo Cracina. In memoriam (1909-1992), v Jadranskem koledarju 1993, Trst, str. 131.

 BBert grafika