-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Prejeli smo v oceno
Jezik in slovstvo
Kazalo letnika
 
Zadnja verzija


 -

Miklosicev zbornik. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991. Ured. Joze Toporisic, Tine Logar, Franc Jakopin. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Filozofska fakulteta v Ljubljani; Maribor, Univerza v Mariboru. 1992. 638 str.

Olga Kunst-Gnamus, Sporazumevanje in spoznavanje jezika. Ljubljana, Drzavna zalozba Slovenije, d.d. 1992, 82 str.

Marta Kocjan-Barle, Abeceda pravopisa. Ljubljana, Drzavna zalozba Slovenije, d.d. 1992. Vaje. 150 str. Preglednice, resitve. 72 str.

Celovski zvon. Vseslovenska revija za leposlovje, kritiko, kulturna, druzbena in verska vprasanja. Celovec, Mohorjeva druzba. Letnik 10, stevilka 37, december 1992. 96 str.

Jezik. Casopis za kulturu hrvatskoga knjizevnog jezika. Zagreb, Hrvatsko filolosko drustvo. Gl. ured. Stjepan Babic'. God 40. Br. 1. Listopad 1992. 32 str.

Jezik. Casopis za kulturu hrvatskoga knjizevnog jezika. Zagreb, Hrvatsko filolosko drustvo. Gl. ured. Stjepan Babic'. God 40. Br. 2. Prosinac 1992. 31 str.

Jezik. Casopis za kulturu hrvatskoga knjizevnog jezika. Zagreb, Hrvatsko filolosko drustvo. Gl. ured. Stjepan Babic'. God 40. Br. 3. Veljaca 1992. 31 str.

Ernst Hansach, Bedeutung, Begriff, Name. Studia et exempla linguistica et philologica. Series II: Studia minora, Tom 1. Regensburg, S. Roderer Verlag. 1990.

 BBert grafika