-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Prejeli smo v oceno
Jezik in slovstvo
Kazalo letnika
 
Zadnja verzija


 -

Han Steenwijk, The Slovene Dialect of Resia, San Giorgio. Studies in Slavic and General Linguistics. Vol. 18. Amsterdam x Atlanta, GA 1992. 352 str.

 BBert grafika