-
Kodni sistem
Slovenska književnost
Avtorji
 

Jezik in slovstvo
 
Jezik in slovstvo
 
Uredništvo bralcem
Bralci uredništvu


 -

 
Uredništvo bralcem

 - Zaradi različnosti okusov bralcev bi bilo za uvod koristno opisati osnovne zahteve, ki so usmerjale oblikovanje strani v okolje, ki je pred vami. Te strani nikakor ne sodijo v komercialno skupino. Pritegnila vas je vsebina, ki je na voljo, in do nje želite priti kar se da hitro. Zato na teh straneh ne boste našli niti dragih --- z gledišča izvedbe in časa prenosa --- oblikovnih elementov niti takih, ki bi vam branje oteževali ali vas celo od njega odvračali (kričeča ozadja). Precejšnje število bralcev bo do strani dostopalo ob pomoči modema preko telefonskega omrežja. Vsi tudi nimajo najnovejših hipermedijskih programov --- koristno bi to sicer bilo ---, č/b monitorji s slabo ločljivostjo niso redkost ... Samo v vednost --- mislili smo tudi na vas.

Minimalne zahteve je določil način prikaza vsebine --- vsebinsko je namreč elektronska izdaja revije v skladu s tiskano. Osnovno merilo pri preoblikovanju besedila iz ene elektronske oblike v drugo je bilo čimvečja dostopnost v izvorni --- znakovni obliki. Samo ta oblika namreč omogoča pouporabo besedila v obliki citatov v novih prispevkih, ki jih šele pripravljate ... Omogoča tudi enostavno avtorsko dopolnjevanje starejših prispevkov z novimi dognanji.

Zaradi vsebinsko bogatih prispevkov --- z gledišča uporabljenih znakov --- je v posameznih primerih način prikazovanja vsebine nenavaden. Brskljalnik uporablja za prikazovanje znakov v dokumentu le eno samo znakovno kodno tabelo (255 znakov) ter nekaj manjše število stalnih rezerviranih znakov. To pa ja za prikaz precejšnjega števila prispevkov te revije premalo. V prispevkih avtorji namreč uporabljajo kombinacije posebnih znakov, ruskih znakov, znakov za opis narečnega govora ... To pomanjkanje znakov je v tem okolju rešeno z znaki, ki so v bistvu slike teh znakov na prosojnem ozadju. Prikazane slike so pomanjšane na velikost besedila in tako moteče ne izstopajo. Na kakovost prikaza slike to pomanjšanje do neke mere vpliva, vendar je znak kljub vsemu moč tekoče prebrati, npr.: . V primeru bralčevega dvoma v znak pa enostavno --- kot za prikaz vsake druge slike --- postavite kurzor na znak-sliko in od brskljalnika zahtevate prikaz slike --- ta bo potem prikazana v svoji izvorni velikosti in zato jasna toliko, kolikor to omogoča ločljivost zaslona, npr.: . Z izjemo omenjenih nujnih posebnosti, ki so uporabljene v najmanjši potrebni meri, pa način predstavitve dokumentov v splošnem sledi napotilom, ki so opisana v dokumentu "Rešitev problema slovenskih šumnikov v htmL dokumentih".

Naši reviji je na strežnikovem disku namenjen določen prostor, da bi lahko bralci imeli dostop do željenih dokumentov, hkrati pa ne bi obremenjevali z njimi svojega računalnika. So pa med nami tudi taki bralci, ki določeni kakovostni vsebini namenijo večjo pozornost. Za te potrebe je okolje Jezika in slovstva pripravljeno tako, da deluje lahko povsem avtonomno. Vsi naslovi so prilagojeni in podrejeni tej funkcionalnosti. Tako lahko strukturo revije (osnovna stran, kazala, bibliografije, dokumenti letnikov ...) iz strežnika prenesete na svoj domači računalnik v celoti ali kot posamezne --- z vključenimi povezovalnimi kazali --- dokumente. Pri tem morate paziti le na pravilno relativno razporeditev datotek in poimenovanje direktorijev. Tako strukturo si je koristno pripraviti tudi v primeru, če prebirate na svoj disk shranjene prispevke, ki vsebujejo prej omenjene posebne znake.


Struktura okolja in razporeditev dokumentov na strezniku / osebnem disku

(http://.... ali disk c:)

JIS --- (glavni direktorij)
    LAT1 --- poddirektorij (dokumenti v Latin1)
        index.htm --- datoteka (predstavitvena stran)
        kazalo.htm --- datoteka (glavno kazalo)
        avtorji.htm --- datoteka (dokument s kazalci na osebne strani avtorjev)
        komunik.htm --- datoteka (dokument, ki je pred vami)
        ...
        039
        040 --- poddirektorij (vsebina: kazalo letnika 40, sinopsisi, prispevki)
        041
        ...
        B1975-86 --- poddirektorij (vsebina: dokumenti bibliografije tega obdobja)
    LAT2 --- poddirektorij (dokumenti v Latin2)
    CHAR --- poddirektorij (posebni znaki)
    IMG --- poddirektorij (oblikovna grafika, slike iz prispevkov)

Pred hranjenjem željene kopije prispevka preverite ciljni direktorij iz http naslova --- dokument shranite na osebni disk v direktorij z enakim imenom.


Poimenovanje dokumentov (prispevki, slikovno gradivo)

Prispevki

Iz imena dokumentov s prispevki posameznega letnika je razvidna:


Nekaj primerov imen


Slikovno gradivo

Slike so za različne kodne sisteme enake, zato so shranjene v istem direktoriju (IMG). Iz imena datoteke dokumenta s sliko je razvidna:


Nekaj primerov imen
Upoštevaje ta pravila lahko zahtevate prikaz dokumenta tudi tako, da sami vpisete zadnji del html naslova, ki opisuje željeni dokument.

Datoteke s posebnimi znaki so zgoščene in shranjene v eni datoteki. Shranite jih v direktorij CHAR in preimenujte v "ZNAKI.EXE". Na voljo so tukaj. Ko bo datoteka shranjena na disk, v direktoriju CHAR vtipkajte ukaz "ZNAKI" in pritisnite tipko "ENTER". Datoteka se bo samostojno razgradila. Ta postotek lahko ponovite večkrat, ker se nabor znakov povečuje glede na potrebe po novih znakih v novoobjavljenih prispevkih. Na splošno pa velja, da je večina najpogosteje uporabljanih znakov že pripravljena.


Skladnost formatov tiskane in elektronske izdaje

Podcrtano; H2O; a x a = a2.

Če zgoraj prikazano besedilo ni v skladu z opisanim ali splošno znanim, vas brskljalnik ni več dorasel novim potrebam. Besedilo ima vgrajene zastavice za te prikaze.


Hipertekstualnost (nadbesedilnost)

Izvorna besedila ne vsebujejo kazalcev na elektronske dokumente. Imajo pa avtorji vso možnost, da dokumente opremijo s kazalci sami. Dokument shranijo na svoj disk, ga predelajo in posredujejo uredništvu. Pogoj je, da to naredijo na obeh verzijah dokumenta, da so kazalci preverjeno točni in da se njihova ustreznost tudi preverja. Dokument mora biti predelan tako, da se prejšnja vsebina --- z gledišča znakov --- ne spremeni. Samo taki dokumenti bodo ponovno objavljeni. Tako prepletanje z zunanjimi viri bodo bralci gotovo pozdravili.

Za zaključek bodočim avtorjem še namig. V svojih prispevkih na kar se da veliko mestih navajajte http naslove. Tako lahko obseg ene številke povečate na 1000 strani in več --- v naše skupno zadovoljstvo.

 
Sporočila bralcev uredništvu

 - Ker brez vas bralcev vse te strani nimajo pravega smisla, si v urednistvu želimo, da nam v kakršnikoli obliki pošljete predloge, pripombe, morda tudi pohvale ....Oddaja sporočila
jis@ff.uni-lj.si -